Mănăstirea Dealu

Pornind din Târgoviște spre Ploiești, pe drumul național DN72, nu părăsești bine orașul Târgoviște, întrucât te afli încă pe strada ce poartă un nume foarte sugestiv, Aleea Mănăstirea Dealu, și îți apare deasupra un indicator mare: înainte spre Mănăstirea Dealu, în timp ce șoseaua face o curbă ușoară spre dreapta. Dăcă privești de aici puțin spre stânga, se poate observa mănăstirea în vârful dealului, că nu degeaba se numește Mănăstirea Dealu. Mănăstirea Dealu se află în localitatea Viforâta, comuna Aninoasa, la aproximativ 6 km nord - vest de orașul Târgoviște.

Prima biserică a fost construită în această locație în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân. Pentru că aceasta nu a rezistat foarte mult, Radu cel Mare a hotărât să ridice un ansamblu mănăstiresc pe locul vechiului lăcaș sfânt.

Cu mila lui Dumnezeu, Io Radul Voevod, fiul lui Vlad Voievod, Domn a toată ţara Ungrovlahiei, începu acest turn al sfântului părintelui nostru Nicolae făcătorul de minuni în anul 7007 luna august 26 zile.

La Mănăstirea Dealu sunt înmormântate mai multe persoane de seamă printre care voievozii Radu cel Mare și Mihai Viteazul.

Aici se odihnește ceea ce crima și impietatea au lăsat din trupul cel sfânt al lui Mihai Voievod cel Viteaz, iar sufletul lui trăiește în sufletele unui neam întreg, până ce scripturile se vor îndeplini, când va afla în ceruri odihna drepților împreună cu sufletele fericite ale părinților săi, care au fost...

așa stau scrise cuvintele lui Nicolae Iorga pe mormântul lui Mihai Viteazul de la Mănăstirea Dealu.

Mai multe detalii puteți găsi aici.

Poziționarea obiectivului pe hartă

Detalii
data vizitei
18 aprilie 2015
construită
sec. XIV - XV
obște
maici
Comentarii